Haridustehnoloogidest

Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Professionaalne haridustehnoloog tegutseb ISTE digipädevusi järgides, toetudes oma töös kaasaegse pedagoogika ja andragoogika-alastele teadmistele ning oskab välja pakkuda, arendada ja juurutada innovaatilisi lahendusi õppeasutuste digivõimekuse tõstmiseks.

Haridustehnoloogi peamised tööülesanded on:

 • Õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;
 • Tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks;
 • Digiõppe-alase info kogumine ja levitamine ning teabe-, infopäevade ja seminaride korraldamine ja koordineerimine;
 • Digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine koolis ja võrgustikes;
 • Digiõppe-alase strateegia  planeerimine ja elluviimine;
 • Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;
 • Eestis ja rahvusvahelistes haridustehnoloogilistes koostöövõrgustikes osalemine;
 • Digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.

Haridustehnoloogide võrgustiku raames (haridustehnoloogid alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduses) töötavad kutsehariduses lisaks veel õppekavarühmapõhised haridustehnoloogid, kelle peamine fookus on digivõimekuse tõstmine valdkonnapõhiselt pakkudes digitaalseid lahendusi ja vahendeid lähtuvalt konkreetsete õppekavade vajadustest.

Õppekavarühmapõhise haridustehnoloogi peamised tööülesanded on:

 • Õppekavarühmapõhise praktika kogukonna loomine, arendamine ja juhtimine digiõppe võimaluste tutvustamiseks ja juurutamiseks kutseõppekavade rakendamisel;
 • Õppekavararühma võrgustikus digipädevuste tõstmine.

Lisaks haridustehnoloogidele koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ainemoderaatorite võrgustiku tööd. Ainemoderaatorid on eksperdid, kelle põhirolliks on oma ainevaldkonna populariseerimine läbi digiajastu võimaluste ja vahendite ning olla oma ainevaldkonna haridustehnoloogiliseks toeks.

Ainemoderaatorite põhilised tegevusvaldkonnad on:

 • Digitaalse õppevara haldus  ja oma ainealane nõustamine;
 • Ainealane teavitustöö, sh ainealaste artiklite, õpilugude, erinevate digitaalsete vahendite kasutusjuhendite kirjutamine ning veebiseminaride läbiviimine. Samuti digiajastu infotundides ekspertloengute pidamine;
 • Digitaalse õppevara kvaliteedipõhimõtete juurutamine.
Jaga ja tee oma sõbrad õnnelikuks!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga