Arhiiv kuude lõikes: november 2015

Haridustehnoloogid külastasid kahte Viljandi kooli

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reedel, 20. novembril 2015 oli haridustehnoloogidel võimalus ühe päeva jooksul külastada kahte Viljandi õppeasutust – Viljandi Kutseõppekeskust ning Viljandi Gümnaasiumi.

df940bb7-0bec-4fb7-bd59-8bd1fabe7aa0.jpg Kristi 2015-11-20 11.20.22 T.Dreier 20151120_111559 M Kirikal 
Viljandi Kutseõppekeskust sai näha Katriin Orasoni juhtimisel. Pärast põhjalikku ekskursiooni kutsekooli ruumes testiti teadmisi vanade heade klikkerite abil.
Viljandi Gümnaasiumis uuriti Marika Anissimovi eestvedamisel gümnaasiumiruume ning õpiti tundma interaktiivsetele tahvlitele sobivat vabavara Open Sankore.

d5fab573-2860-4e94-984d-97ecc8be0b35.jpg Kristi   20151120_140113.jpg M Kirikal

Väljasõidul osales 17 haridustehnoloogi, kes leidsid, et koolikülastusi tuleks teha rohkem – üksteise töödest-tegemistest ülevaate saamine ning üksteiselt nõu küsimine rikastavad.

Heiki Elijase fotod SkyDrive’is.

Uudise fotode autorid Mati Kirikal, Kristi Semidor, Taimi Dreier ja Heiki Elijas. 

Kohtusid kutsekoolide õppekavarühmade-põhised haridustehnoloogid

Neljapäeval, 19. novembril kogunesid Tartu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogide võrgustiku värske allvõrgustik – kutsekoolide õppekavarühmade-põhised haridustehnoloogid. Kohale tulid Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest, Katriin Orason Viljandi Kutseõppekeskusest, Priit Auväärt Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Katrin Uurman Räpina Aianduskoolist. HITSAst osalesid arutelul Inga Kõue ja Kristi Semidor. Võrgustikku nõustas Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Üheskoos arutleti selle üle, kuidas õppekavarühmade õpetajaid IKT kasutamisel paremini suunata, millised on paremad kanalid info edastamiseks ning kogemuste vahetamiseks, mil moel saada parem ülevaade olemasolevatest digitaalsetest õppematerjalidest jpm.

Kogunes alushariduse haridustehnoloogide võrgustik

0d606be5-c800-4a9b-a335-fa466d432445
Rääkides laste alusharidusest, ei saa mööda minna digiajastust. Varakevadel välja käidud mõte kutsuda kokku lasteaedade haridustehnoloogid ja nende ülesandeid täitvad õpetajad on nüüd reaalselt teostumas – võrgustiku esimene kohtumine sai HITSA toetusel teoks 10. novembril HITSA Nutiklassis.

Kohale tuli 26 lasteaedade esindajat üle Eesti. HITSA töötajad tutvustasid oma tegemisi, Anu Peri Tuule Lasteaiast ning Eve Saare Aruküla lasteaiast Rukkilill ja Pirita Kose lasteaiast tutvustasid digiajastu võimalusi lasteaedade õppetöös.

Alushariduse haridustehnoloogid kuuluvad Haridustehnoloogide võrgustiku alla.

Loe lisaks Anu Peri ja Eve Saare lootustest seoses uue võrgustikuga: http://koolielu.ee/ainekuud/readnews/473220/alushariduse-haridustehnoloogide-vorgustik

Ainemoderaatorid kohtusid HITSA Nutiklassis

Oktoobri viimasel reedel kogunesid Koolielu portaali ainemoderaatorid HITSA Nutiklassi, et arutleda üheskoos käesoleva õppeaasta plaane. Kokku tuli 23 ainemoderaatorit üle Eesti, mõned osalesid Skype’i vahendusel.
Ainemoderaatorid am2 am3
Nutiklass soosib teistmoodi mõtlemist ja kõrvalseisjaks jääda kellelgi ei lasta. Kõigepealt tuli ainemoderaatoritel kahes võistkonnas HITSA töötajate Inga Kõue ja Mari-Liis Peetsi juhendamisel täita neli ülesannet: LEGO klotsidest tuli ehitada ainemoderaatori mudel, kokku tuli panna LEGO WeDo alligaator ning käivitada esimene programm, Bee-Bot robotitega tuli läbida õppematil juhise järgi teekond ning Makey Makey-kontrolleritega ühendatud õuna-pillil pidi mängima „Rongisõidu“ meloodia kaht esimest salmi. Mängitu tuli ka filmida ning teistele esitada. Kõike seda tuli teha 20 minuti jooksul, mis tähendas korralikku tööde jaotust ning strateegilise plaani koostamist.
am5 am4 am6
Seejärel sai arutleda tehtud tööde ning tulevikuplaanide üle. Alates septembrist Koolielu portaalis toimuv ainekuude kampaania on Koolielu külastatavust suurendanud. Tänaseks on toimunud kaks ainekuud – septembris olid luubi all alusharidus, algõpetus ja HEV-teemad, oktoobris keskenduti IKT-võimaluste kasutamisele kunstiõpetuses, muusikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Novembris algab reaal- ja tehnoloogiaainete kuu. Koolielu portaali peatoimetaja Laura Vetiku sõnul on ainekuude-teemalised uudised ja artiklid väga populaarsed.

HITSA projektijuht Kristi Semidor tutvustas koos HITSA IT projektijuhi Ave Rannaga ainemoderaatoritele ideed korraldada Koolielu portaali kasutajate hulgas õppematerjalide korrastamise aktsioon. Ettevalmistused selleks käivad, eesmärk on korrastada kõik Koolielu õppematerjalide repositooriumis olevad õppematerjalid.

Kristi Semidor, HITSA projektijuht