Toimub veebiseminar “Ülevaade Horizoni raportist”

HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235
Esmaspäeval, 12. septembril 2016 kella 19.00-20.00 toimub selle sügise esimene veebiseminar „Ülevaade Horizoni raportist“.
HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere uuris Horizoni raporti trende, väljakutseid ja tehnoloogiaid, mil on potentsiaalne mõju ja kasutusvõimalus õpetamises, ning jagab neid huvilistega.

Veebiseminarile registreerumiseks täitke vorm HITSA koolitusveebis: https://koolitus.hitsa.ee/training/717/register

Haridustehnoloogide suvekool Kopra talus


OLYMPUS DIGITAL CAMERA Droonipilt ht võrk
17.-19. augustil 2016 toimub Kopra talus Viljandimaal haridustehnoloogide suvekool.

Suvekooli kava.
Suvekooli materjalide link: http://bit.ly/HTsuvekool2016

Kokkuvõte: Haridustehnoloogide suvekooli tagasiside 2016.

Fotod:
Esimene ja teine suvekooli päev (H. Eljas)
Õhtune show (K. Madalvee)
Teine suvekooli päev (A. Jaansalu, H. Laane)
Kolmas suvekooli päev (K. Uurman, A. Krull)
Suur droonilt tehtud foto:

Droonipilt.

 

Kutsehariduse seminar “DigiMeister 2016: köieltants”

Digimeister_vaike
Digitehnoloogia rakendamine õppetöös võib nii mõnigi kord tunduda köieltantsuna, mis eeldab meisterlikkust igas õpisituatsioonis. Kutsume teid kutsehariduse praktilisele seminarile, mille eesmärgiks on muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia sidumine digipöörde ellukutsumiseks kutseõppeasutuses. Meisterlikkuse saavutamiseks peame jagama oma head kogemust ja aruteludes otsima lahendusi.

Seminari sisuks on praktilised töötoad, mille käigus tutvustatakse häid praktikaid digitehnoloogia kasutamisel.

Kutsehariduse seminar toimub neljapäeval, 25. augustil 2016.a. kell 10-17 Tartu Kutsehariduskeskuses ja on kõikidele osalejatele TASUTA!

Lisainfo: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/digimeister

Ainemoderaatorid kogunesid Pärnus

 1  2
16.-17. juunil kohtusid Koolielu ainemoderaatorid Pärnus, et võtta kokku õppeaasta ning alustada uue planeerimist. Õppeaasta jooksul tuli ainemoderaatoritel mitmeid töid teha.
2016. a. valmis HITSA eestvedamisel õpilaste digipädevusmudel, mille koostamisel on võetud aluseks rahvusvaheline DIGCOMP-i raamistik. Pädevusmudel aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis. Mudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ainemoderaatoritest moodustatud töörühmaga näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste saavutamisega.

2015. a. lõpus kaasati Koolielu portaali õppematerjale korrastama autoreid endid. Veebruarist-märtsini korrastasid ülejäänud õppematerjale talgute korras Koolielu ainemoderaatorid, üle vaadati 6500 õppematerjali.

Kooliaasta jooksul korraldati 7 ainekuud. Ainekuudel ilmus 153 temaatilist artiklit ja uudist, toimus 13 veebiseminari, viidi läbi 2 veebikursust, ilmus 28 nädala äppi, tutvustati 9 töövahendit, 9 õpilugu ning toimus 10 projekti/konkurssi ja aktsiooni. Kokkuvõte.

Uuel õppeaastal on plaanis läbi viia 4 teemaveerandit, igal veerandil esitatakse väljakutsed, mida õpetajad-õpilased veerandi jooksul ette võtta saavad. Uut õppeaastat läbiv teema on „Pane tehnoloogia enda kasuks tööle“, mis on ka uue HITSA õpilaskonkursi pealkiri. Proovime lõimida õppeaineid, kooliastmeid, kogukonda.

Haridustehnoloogide suvekool 2016

pilt_661
2016. a. haridustehnoloogide suvekool „Haridustehnoloogide ajalend“ toimub kolmapäevast reedeni, 17.-19. augustini 2016 Viljandimaal Kopra talus. (Registreerimine on lõppenud!)

Vaatame suvekoolis võrgustikus toimunule tagasi ja mõtleme edasisele, uurime Horizoni raporti trende, väljakutseid ja tehnoloogiaid, mil on potentsiaalne mõju ja kasutusvõimalus õpetamises, räägime pädevustest ja võimalustest digiajastul ning haridustehnoloogi rollist selle kõige keskel. Põnevate ja kasulike töötubadega aitavad  haridustehnoloogide suvekooli sisustada ka hulk haridustehnolooge!

Vaata ka: Suvekooli kava.
Transport: TARTUst väljub buss Vanemuise alumisest parklast kl 8.15.
TALLINNAst väljub buss Solarise keskuse kõrval, Estonia teatri vastas olevast Teatri väljaku parklast kl 07.00. Bussidel on HITSA silt.

Lisainfo:
Kohapeal saab maksa sularahas.

Võimalusel võta kaasa lisaks sülearvutile ka tahvelarvuti või nutitelefon, et praktikumides kasutusele tulevat tehnoloogiat digiseadmetel proovida.

LoQuizi töötoa tegijad paluvad lisada küsimustikku küsimusi. Küsimustepank suletakse kolmapäeva õhtul.

NB! Tutvu lähemalt osalemise tingimustega:   
Suvekoolis osalemine on tasuta. Tasuta osalemine sisaldab seminari, majutust, toitlustust, tellitud bussitransporti. Oma autoga tulles on vajalik eelnev kokkulepe. Suvekooli tasuta osalemise tingimuseks on, et osaletakse kõigil kolmel päeval ning liitutakse haridustehnoloogide võrgustikuga (juhul kui ei ole veel võrgustiku liige). Suvekooli mitteilmumisel ja teatamata jätmisel või poole pealt lahkumisel (v.a mõjuvatel põhjustel) tuleb osalejal tasuda suvekooli korraldamisega seotud osaleja kulu 150 EUR-i. Juhul kui olete Suvekooli registreerunud, kuid soovite osalemise tühistada, siis viimane tähtaeg on 10. august 2016.

Lisainformatsioon: Võimalusel võta kaasa lisaks sülearvutile ka tahvelarvuti või nutitelefon, et praktikumides kasutusele tulevat tehnoloogiat digiseadmetel proovida.

Illustreeriv foto Kopra Turismitalu veebilehelt.

Haridustehnoloogid külastasid Pärnu koole

koidula pärnu7
Haridustehnoloogide võrgustiku 14 liiget kogunesid 16. mail 2016 Pärnus, et uurida lähemalt kahte kooli – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi. Lõpus sai näha ka Vanalinna Põhikooli arvutiklassi.

pärnu1 pärnu3
Pärnu Kuninga Tänava Kooli direktor tutvustas kooli ajalugu ja töökorralduslikke põhimõtteid, IT-juht kooli digivahenditest ja keskkondadest. Kuninga Tänava Põhikool on pika ajalooga väärikas maja, selle kooli esindajad saatsid haridustehnolooge Pärnu linna ajaloo-teemalisi küsimusi lahendama – kasutatav keskkond oli Loquiz. Soovijad said külastada matemaatika, inglise keele ja loodusõpetuse tunde. Näiteks inglise keele tunnis nähtud Nearpod võimaldas õpetajal lihtsal moel õpilaste õpitava sisu esitleda ja tempot reguleerida. Matemaatikatund viidi läbi õues.

pärnu2 pärnu4
Sütevaka erakoolis said haridustehnoloogid proovida Actionboundi abil maja ja Eesti kultuurilooga tutvuda. Direktor näitas külalistele maja ning selgitas kooli tegutsemise alusprintsiipe. Sütevaka Humanitaargümnaasium teeb IKT alal koostööd kõrval asuva Pärnu Vanalinna Põhikooliga, näiteks igasugu huviringide osas.

pärnu5 pärnu6
Mujalt tulnute jaoks oli huvitav näha, kuidas Pärnu kesklinnas ümber Koidula pargi on koondunud põnev koolide ring, kes omavahel tõhusalt koostööd teevad.

Fotod: Kristi Semidor; Koidula foto pärit Wikimediast.

Pärnu koolide külastus maikuus

Rõõm on kutsuda teid kahte Pärnu kooli külastama. Esmaspäeval, 16. mail 2016 ootavad endale külla Pärnu Kuninga Tänava Põhikool ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium.

Esimesse kooli jõuame kell 10.00, teises koolis lõpetame päeva u 16.00.

Päevakava: Haridustehnoloogide seminar Pärnus 16.05.2016.

Palume kõigil, kes soovivad koos meiega Pärnusse tulla, täita koolikülastuse paremaks planeerimiseks ankeet. Osalemissoovist teatamise tähtaeg on 5. mai 2016. Ankeedis küsime ka transpordi-soovi kohta.

PS. Teisel poolaastal võtame ette kutsekoolide ja ülikoolide külastuste korraldamise.

Muljetavaldavate võimalustega Soome koolid

Eve saare 77
Märtsikuu viimasel päeval külastas 12-liikmeline haridustehnoloogidest ja HITSA töötajatest koosnev delegatsioon kahte Soome üldhariduskooli. Põnev oli näha, kuidas ellu ärkas teoorias palju kuuldud mõiste “muutunud õpikäsitus”.

Artikkel Koolielus.

HITSA otsustas eelmisel aastal haridustehnoloogide võrgustiku töötajatega alustada traditsiooni ning külastada mõnda naaberriikide õppeasutust või haridusüritust nendega, kes on oma haaret laiendanud haridustehnoloogina ka koolist väljapoole. 2015. a. jaanuaris käis 8-liikmeline meeskond Educa messil.

Nutipäev HITSA Nutiklassis

Reedel, 4. märtsil 2016 toimus Tallinnas HITSA Nutiklassis esmakordselt haridustehnoloogide nutipäev, mille eesmärgiks oli üheskoos otsida ja katsetada erinevaid õppetööks sobivaid rakendusi. Kohale tuli 18 haridustehnoloogi üle Eesti.

   3
Nutipäeva juhatas sisse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT projektijuht Argo Ilves, kes tutvustas lähemalt nutiklassi tehnikat, ruumijuhtimissüsteemi ning loengusalvestuste süsteemi ECHO360, suurt huvi pakkusid haridustehnoloogidele erinevad mobiilsed seadmed –  laadimissüsteemid, kaablid, kohvrid, akupangad jm -, mis ühel IT projektijuhil igapäevast tööd lihtsustavad.

2
HITSA ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets andis teada äsja avatud uute õppe- ja näidismaterjalide väljatöötamise, uuendamise, tõlkimise ja kohandamise taotlusvoorust, tutvustas ProgeTiigri võrgustikku ning koolituspakkumisi koolidele. Kõige põnevam atraktsioon Nutiklassis oli minirobot Ozobot, mille kasutusvõimalused õppetöös on pea lõputud.

1 
Nutipäeva peaeesmärgi täitmiseks viis GAGi ja HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere läbi ajurünnaku TeamUpi abil. Kõigepealt pakuti välja kategooriad, milles kõige enam digitaalseid abivahendeid vaja läheks, näiteks video töötlemine, testide keskkonnad, üleslaadimine ja hindamine, plakatite tegemise vahendid, simulatsioonid, animatsioonid, algklassides eesti keele õppimise äpid, esitlused, veebiraamatud, hääletamine, rühmade moodustamine, plagiaadi kontrollimise äpid.

11
Seejärel sai igaüks hääletada, millise kategooria alla ta vahendeid otsima tahab hakata, moodustati rühmad. Töörühmadel tuli endil luua hindamiskriteeriumid (5-10), mille järgi hakati rakendusi hindama. Erinevate platvormide (iOS, android ja Windows) jaoks otsitud rakendused lisati Google Docsi.

4
Nutipäeva lõpus tegi iga rühm kokkuvõtte oma leidudest.
Lisainfo ja nutipäeva tulemused leiab Google Docsist.

Kristi Semidor, HITSA projektijuht