Haridustehnoloogide suvekool 2017

2017. aasta haridustehnoloogide suvekool “Võrgustikus peitub jõud” toimus 14.-15. augustil Kääriku Spordikeskuses http://www.kaariku.ee/.

Võrgustiku kasvamine kõiki haridusastmeid kaasavaks kogukonnaks, on andnud mitmete aastate jooksul palju uusi teadmisi erinevate õppemetoodikate ja tehnoloogiate sidumisel. Soovime, et võrgustiku kaudu jätkuks parimate praktikate jagamine ja uute võimalustega tutvumine, kuhu saab panustada iga võrgustikku kuuluv haridustehnoloog.

Kahepäevases suvekoolis arutati võrgustiku tuleviku tegevusi ning  õpiti kasutama uusi digivõimalusi erinevates töötubades, mille viisid läbi haridustehnoloogid ise.

Suvekoolis toimunud töötubade esitlused leiad SIIT

HITSA veebiseminarid novembris 

Teisipäeval, 1. novembril 2016 kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Õppija digitaalne arengumapp kui personaalne õpikeskkond ja digipädevuste toetaja“. Karis Niisuke Jõhvi Gümnaasiumist ja Helen Sulg ootavad veebiseminarile kuulama-vaatama ennekõike just üldhariduskoolide õpetajaid, aga ka kõiki huvilisi, kes soovivad saada ülevaate e-portfoolio loomisest Google Sites vahendiga. Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/811

Esmaspäeval, 7. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Maja- ja matkamängude läbiviimine koolis“, kus Siret Lahemaa tutvustab Lauka Põhikooli kogemusi maja- ja matkamängude läbiviimisel, räägitakse läbi kõik mängu loomise etapid: küsimuste loomisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/812

Esmaspäeval, 14. novembril kella 16.00-17.00 toimub venekeelne veebiseminar „Pencil code“, kus Tallinna Kesklinna Gümnaasiumi haridustehnoloog Ljudmilla Roždestvenskaja tutvustab programmi  matemaatika ja ka informaatikaõpetajatele.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/865

Teisipäeval, 22. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Digitaalse õppevara loomise põhimõtted“. Tallinna Ülikooli E-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš tutvustab õpetajatele digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtteid ning juhendmaterjali „Digitaalsete õppematerjalide loomise juhendile“, mille üheks loojaks ta ise on. Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/813

Neljapäeval, 24. novembril kella 18.00-19.00 toimub veebiseminar „Vanast uus“, kuhu Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid Tiia Salm Jäneda Koolist ja Tuuli Koitjärv Vanalinna Hariduskolleegiumist ootavad neid huvilisi, kes tahaksid oma vanu häid õppematerjale uuendada. Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/866

Esmaspäeval, 28. novembril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid“, mille viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere. Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/867

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist.

HITSA veebiseminarid oktoobrikuus

HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235
Edastame ülevaate oktoobrikuus ja novembri alguspäevil toimuvatest veebiseminaridest.

Teisipäeval, 4. oktoobril kella 19.00-20.00 toimus veebiseminar „Koolielu uued töövahendid“.

Esmaspäeval, 17. oktoobril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „ProgeTiigri digitaalne kogumik“, kus ProgeTiigri projektijuht Mari-Liis Peets ja Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz värsket kogumikku tutvustavad.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/807

Teisipäeval, 18. oktoobril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Mida peaksid õpetajad teadma õpetajakutsest ja selle taotlemisest”, kus Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liidust võtab vaatluse alla teemad ja küsimused, mis on õpetajakutset tutvustavatel kohtumistel õpetajaid seni kõige rohkem huvitanud. Näiteks: Miks atesteerimine ära kaotati? Kas kõik peavad nüüd kutset taotlema? Mis asi on kutsestandard? Kuidas koostada e-portfooliot? Mida kutsetaotleja puhul hinnatakse? Miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Kas kutse omamine annab ka palgalisa?
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/809

Esmaspäeval, 31. oktoobril kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Piltide otsimine, töötlemine ja avaldamine veebis“, mille viib läbi Ingrid Maadvere.
Registreerumine:  http://koolitus.hitsa.ee/training/810

Teisipäeval, 1. novembril kella 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Õppija digitaalne arengumapp kui personaalne õpikeskkond ja digipädevuste toetaja“. Karis Niisuke ja Helen Sulg Jõhvi Gümnaasiumist ootavad veebiseminarile kuulama-vaatama ennekõike just üldhariduskoolide õpetajaid, aga ka kõiki huvilisi, kes soovivad saada ülevaate e-portfoolio loomisest Google Sites vahendiga.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/811

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist.

 

Toimub veebiseminar “Ülevaade Horizoni raportist”

HITSAveebiseminarid_vertikaalne_250x235
Esmaspäeval, 12. septembril 2016 kella 19.00-20.00 toimub selle sügise esimene veebiseminar „Ülevaade Horizoni raportist“.
HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere uuris Horizoni raporti trende, väljakutseid ja tehnoloogiaid, mil on potentsiaalne mõju ja kasutusvõimalus õpetamises, ning jagab neid huvilistega.

Veebiseminarile registreerumiseks täitke vorm HITSA koolitusveebis: https://koolitus.hitsa.ee/training/717/register

Haridustehnoloogide suvekool Kopra talus


OLYMPUS DIGITAL CAMERA Droonipilt ht võrk
17.-19. augustil 2016 toimub Kopra talus Viljandimaal haridustehnoloogide suvekool.

Haridustehnoloogide-suvekooli-kava.
Suvekooli materjalide link: http://bit.ly/HTsuvekool2016

Kokkuvõte: Haridustehnoloogide suvekooli tagasiside 2016.

Fotod:
Esimene ja teine suvekooli päev (H. Eljas)
Õhtune show (K. Madalvee)
Teine suvekooli päev (A. Jaansalu, H. Laane)
Kolmas suvekooli päev (K. Uurman, A. Krull)
Suur droonilt tehtud foto:

Droonipilt.

 

Kutsehariduse seminar “DigiMeister 2016: köieltants”

Digimeister_vaike
Digitehnoloogia rakendamine õppetöös võib nii mõnigi kord tunduda köieltantsuna, mis eeldab meisterlikkust igas õpisituatsioonis. Kutsume teid kutsehariduse praktilisele seminarile, mille eesmärgiks on muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia sidumine digipöörde ellukutsumiseks kutseõppeasutuses. Meisterlikkuse saavutamiseks peame jagama oma head kogemust ja aruteludes otsima lahendusi.

Seminari sisuks on praktilised töötoad, mille käigus tutvustatakse häid praktikaid digitehnoloogia kasutamisel.

Kutsehariduse seminar toimub neljapäeval, 25. augustil 2016.a. kell 10-17 Tartu Kutsehariduskeskuses ja on kõikidele osalejatele TASUTA!

Lisainfo: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/digimeister

Ainemoderaatorid kogunesid Pärnus

 1  2
16.-17. juunil kohtusid Koolielu ainemoderaatorid Pärnus, et võtta kokku õppeaasta ning alustada uue planeerimist. Õppeaasta jooksul tuli ainemoderaatoritel mitmeid töid teha.
2016. a. valmis HITSA eestvedamisel õpilaste digipädevusmudel, mille koostamisel on võetud aluseks rahvusvaheline DIGCOMP-i raamistik. Pädevusmudel aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis. Mudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ainemoderaatoritest moodustatud töörühmaga näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste saavutamisega.

2015. a. lõpus kaasati Koolielu portaali õppematerjale korrastama autoreid endid. Veebruarist-märtsini korrastasid ülejäänud õppematerjale talgute korras Koolielu ainemoderaatorid, üle vaadati 6500 õppematerjali.

Kooliaasta jooksul korraldati 7 ainekuud. Ainekuudel ilmus 153 temaatilist artiklit ja uudist, toimus 13 veebiseminari, viidi läbi 2 veebikursust, ilmus 28 nädala äppi, tutvustati 9 töövahendit, 9 õpilugu ning toimus 10 projekti/konkurssi ja aktsiooni. Kokkuvõte.

Uuel õppeaastal on plaanis läbi viia 4 teemaveerandit, igal veerandil esitatakse väljakutsed, mida õpetajad-õpilased veerandi jooksul ette võtta saavad. Uut õppeaastat läbiv teema on „Pane tehnoloogia enda kasuks tööle“, mis on ka uue HITSA õpilaskonkursi pealkiri. Proovime lõimida õppeaineid, kooliastmeid, kogukonda.

Haridustehnoloogide suvekool 2016

pilt_661
2016. a. haridustehnoloogide suvekool „Haridustehnoloogide ajalend“ toimub kolmapäevast reedeni, 17.-19. augustini 2016 Viljandimaal Kopra talus. (Registreerimine on lõppenud!)

Vaatame suvekoolis võrgustikus toimunule tagasi ja mõtleme edasisele, uurime Horizoni raporti trende, väljakutseid ja tehnoloogiaid, mil on potentsiaalne mõju ja kasutusvõimalus õpetamises, räägime pädevustest ja võimalustest digiajastul ning haridustehnoloogi rollist selle kõige keskel. Põnevate ja kasulike töötubadega aitavad  haridustehnoloogide suvekooli sisustada ka hulk haridustehnolooge!

Vaata ka: Suvekooli kava.
Transport: TARTUst väljub buss Vanemuise alumisest parklast kl 8.15.
TALLINNAst väljub buss Solarise keskuse kõrval, Estonia teatri vastas olevast Teatri väljaku parklast kl 07.00. Bussidel on HITSA silt.

Lisainfo:
Kohapeal saab maksa sularahas.

Võimalusel võta kaasa lisaks sülearvutile ka tahvelarvuti või nutitelefon, et praktikumides kasutusele tulevat tehnoloogiat digiseadmetel proovida.

LoQuizi töötoa tegijad paluvad lisada küsimustikku küsimusi. Küsimustepank suletakse kolmapäeva õhtul.

NB! Tutvu lähemalt osalemise tingimustega:   
Suvekoolis osalemine on tasuta. Tasuta osalemine sisaldab seminari, majutust, toitlustust, tellitud bussitransporti. Oma autoga tulles on vajalik eelnev kokkulepe. Suvekooli tasuta osalemise tingimuseks on, et osaletakse kõigil kolmel päeval ning liitutakse haridustehnoloogide võrgustikuga (juhul kui ei ole veel võrgustiku liige). Suvekooli mitteilmumisel ja teatamata jätmisel või poole pealt lahkumisel (v.a mõjuvatel põhjustel) tuleb osalejal tasuda suvekooli korraldamisega seotud osaleja kulu 150 EUR-i. Juhul kui olete Suvekooli registreerunud, kuid soovite osalemise tühistada, siis viimane tähtaeg on 10. august 2016.

Lisainformatsioon: Võimalusel võta kaasa lisaks sülearvutile ka tahvelarvuti või nutitelefon, et praktikumides kasutusele tulevat tehnoloogiat digiseadmetel proovida.

Illustreeriv foto Kopra Turismitalu veebilehelt.

Haridustehnoloogid külastasid Pärnu koole

koidula pärnu7
Haridustehnoloogide võrgustiku 14 liiget kogunesid 16. mail 2016 Pärnus, et uurida lähemalt kahte kooli – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi. Lõpus sai näha ka Vanalinna Põhikooli arvutiklassi.

pärnu1 pärnu3
Pärnu Kuninga Tänava Kooli direktor tutvustas kooli ajalugu ja töökorralduslikke põhimõtteid, IT-juht kooli digivahenditest ja keskkondadest. Kuninga Tänava Põhikool on pika ajalooga väärikas maja, selle kooli esindajad saatsid haridustehnolooge Pärnu linna ajaloo-teemalisi küsimusi lahendama – kasutatav keskkond oli Loquiz. Soovijad said külastada matemaatika, inglise keele ja loodusõpetuse tunde. Näiteks inglise keele tunnis nähtud Nearpod võimaldas õpetajal lihtsal moel õpilaste õpitava sisu esitleda ja tempot reguleerida. Matemaatikatund viidi läbi õues.

pärnu2 pärnu4
Sütevaka erakoolis said haridustehnoloogid proovida Actionboundi abil maja ja Eesti kultuurilooga tutvuda. Direktor näitas külalistele maja ning selgitas kooli tegutsemise alusprintsiipe. Sütevaka Humanitaargümnaasium teeb IKT alal koostööd kõrval asuva Pärnu Vanalinna Põhikooliga, näiteks igasugu huviringide osas.

pärnu5 pärnu6
Mujalt tulnute jaoks oli huvitav näha, kuidas Pärnu kesklinnas ümber Koidula pargi on koondunud põnev koolide ring, kes omavahel tõhusalt koostööd teevad.

Fotod: Kristi Semidor; Koidula foto pärit Wikimediast.